Groepssamenstelling
De Berenboot heeft gekozen voor 6 groepen. Op de locatie aan het Koolpad is er een aparte babygroep voor kinderen van 6 weken tot 1 jaar. Deze kinderen vragen toch wat meer zorg en een wat ander ritme dan de oudere kinderen. In de babygroep staan geborgenheid en persoonlijk contact met de leidsters centraal. Er wordt goed gelet op de signalen die de baby uitzendt om daar vervolgens adequaat op te reageren.

De babygroep
Bij de jongste kinderen wordt zo goed mogelijk het dagschema gevolgd dat door de ouders wordt aangegeven. Zij slapen nog veel, zij krijgen voeding en verschoning, er wordt met ze gespeeld, ze worden geknuffeld, gaan weer slapen etc... De meeste oudere kinderen van de babygroep hebben een ochtend en een middagslaapje van 1 à 2 uur. Er is voor hen geen vast dagprogramma. Er is volop gelegenheid om te ontdekken en te experimenteren.

Dagindeling verticale groepen
07:30 - 09:00    Kinderen worden gebracht / vrij spelen in de groep
09:00 - 10:00    Liedjes en vertellen. Iets eten en drinken
10:00 - 11:00    Vrij spel buiten of binnen
11:00 - 11:30    Thema
11:30 - 12:15    Eten en drinken
12:15 - 13:00    Vrij spel, kinderen halen en brengen
13:00 - 14:15    Rusten

14:15 - 15:15    Vrij spel buiten of binnen

15:15 - 15:30    Iets drinken en eten
15:30 - 16:00    Kringspelletjes / creatieve activiteiten
16:00 - 16:30    Vrij spel buiten of binnen
16:30 - 16:45    Soepstengel & drinken
16:45 - 17:00    Voorlezen

Voor de baby's in de verticale groepen zal natuurlijk de dagindeling van de babygroep worden aangehouden.

Drie plus groep
Kinderen vanaf 3 jaar krijgen een uitdagend programma aangeboden ter voorbereiding op groep 1 van de basisschool. Het maandprogramma sluit aan op het thema van de maand van De Berenboot. Alle pedagogische medewerkers hebben hiervoor de verkorte opleiding Piramide (Voorschoolse educatie programma) gevolgd.